England, Lancashire, Manchester Parish Burials, 1603-1910
632,593 zapisov
Sprememba kategorije ali zbirke
Ime
Smrt / Pokop
Dodajte podrobnosti
Oče
Mati
Zakonec
Spol
Natančno označite vse pogoje
Zbriši vsebino
Raziskujte v England, Lancashire, Manchester Parish Burials, 1603-1910
Ime
Smrt / Pokop
Dodajte podrobnosti
Oče
Mati
Zakonec
Spol
Zbriši vsebino
CollectionDescriptionImage
England, Lancashire, Manchester Parish Burials, 1603-1910
632.593 zapisov
NOVO
This collection contains burial records from the Diocese of Manchester, Lancashire, England, between the years 1603 and 1910. Records typically include the name of the deceased, year of death, date and place of burial and the name of the father. Some records also include the names of the mother and the spouse.<br><br>