Anglija, Smrti in Pokopi, 1538-1991
19,608,860 zapisov
NOVO
Sprememba kategorije ali zbirke
Ime
Datum rojstva
Smrt
Dodajte podrobnosti
Stanovanje
Ključne besede
Spol
Natančno označite vse pogoje
Zbriši vsebino
Raziskujte v Anglija, Smrti in Pokopi, 1538-1991
Ime
Datum rojstva
Smrt
Dodajte podrobnosti
Stanovanje
Ključne besede
Spol
Zbriši vsebino
CollectionDescriptionImage
Anglija, Smrti in Pokopi, 1538-1991
19.608.860 zapisov
Kazalo izbranih pokopov v Angliji. Vsebuje samo nekaj krajev in v različnih časovnih obdobjih za posamezne kraje. Zbirka vsebuje 15.077.834 zapisov. Zaradi zakonov o zasebnosti, mlajši zapisi ne morejo biti objavljeni. Območje let predstavlja večino zapisov.Nekaj zapisov je lahko mlajših ali starejših.<br><br>