Javni podatki
Sprememba kategorije ali zbirke
Ime
Rojstvo
Dodajte podrobnosti
Ključne besede
Več
Natančno označite vse pogoje
Zbriši vsebino
Raziskujte v Javni podatki
Ime
Rojstvo
Dodajte podrobnosti
Ključne besede
Več
Zbriši vsebino
CollectionCategoryDescriptionImage
Javni podatki
Javni zapisi so pomembna skupina rodoslovnih virov. Običajno so ti zapisi zbrani v lokalnih, državnih ali vladnih agencijah. V soglasju z lokalno in nacionalno zakonodajo so bile določene vrste javnih podatkov sproščene za javni dostop. Podatke o posameznikih zbirajo in širijo tudi družbe in zasebne organizacije. <br><br> Primeri vsebujejo davčne podatke, lastninske povezave, podeljevanje licenc, sodne zapise, registracije vozil, registre volilcev, telefonske imenike in sezname naslovov. Ti podatki pomagajo, rodoslovcem in družinskim zgodovinarjem, pridobivanje informacij o trenutnem in preteklem naslovu, starosti, rojstnem datumom in ostalih družinskih članih, ki živijo na istih naslovih. Podatki o "bivanju" družinskim zgodovinarjem nudijo pomembne, ključne podatke, raziskovalcem pa tam pomagajo locirati še druge podatke o posameznikih in družinah, ker se delo lahko osredotoči na posamezno pokrajino, mesto in selo sosesko. Na primer, spoznanje kje je posameznik živel, vodi naravnost v preiskavo podatkov, ki jih najdemo v bližnjih cerkvah, pokopališčih, šolah in lokalnih uradih. Ti zapisi v javnih podatkovnih zbirkah ponavadi vsebujejo množico različnih virov javnih dokumentov. lahko se uporabijo tudi za prepoznavo in stike z možnimi sorodniki za sodelovanje pri raziskavi, stikih, raziskavah DNK in projektih določevanja sorodstva.