Poroke v Angliji, 1538-1973
38,557,542 zapisov
Sprememba kategorije ali zbirke
Ime
Poroka
Zakonec
Dodajte podrobnosti
Oče
Ključne besede
Več
Natančno označite vse pogoje
Zbriši vsebino
Raziskujte v Poroke v Angliji, 1538-1973
Ime
Poroka
Zakonec
Dodajte podrobnosti
Oče
Ključne besede
Spol
Zbriši vsebino
CollectionDescriptionImage
Poroke v Angliji, 1538-1973
38.557.542 zapisov
Kazalo izbranih porok v Angliji. Vsebuje samo nekaj krajev in v različnih časovnih obdobjih za posamezne kraje. Zaradi zakonov o zasebnosti, mlajši zapisi ne morejo biti objavljeni. Območje let predstavlja večino zapisov.Nekaj zapisov je lahko mlajših ali starejših.<br><br>
Sorodne kategorije zapisov: