Colorado, Denver Deaths, 1880-1909
54,626 zapisov
Sprememba kategorije ali zbirke
Ime
Kraj rojstva
Datum smrti
Kraj pokopa
Dodajte podrobnosti
Spol
Natančno označite vse pogoje
Zbriši vsebino
Raziskujte v Colorado, Denver Deaths, 1880-1909
Ime
Kraj rojstva
Datum smrti
Kraj pokopa
Dodajte podrobnosti
Spol
Zbriši vsebino
CollectionDescriptionImage
Colorado, Denver Deaths, 1880-1909
54.626 zapisov
NOVO
This collection contains death records from Denver, Colorado, United States between the years 1880 and 1909. Records typically include the name of the deceased, place of birth, date of death, and place of burial.<br><br>