1920 Federalni popis prebivalcev Združenih držav
107,445,111 zapisov
Sprememba kategorije ali zbirke
Ime
Rojstvo
Stanovanje
Dodajte podrobnosti
Ključne besede
Več
Natančno označite vse pogoje
Zbriši vsebino
Raziskujte v 1920 Federalni popis prebivalcev Združenih držav
Ime
Rojstvo
Stanovanje
Dodajte podrobnosti
Ključne besede
Več
Zbriši vsebino
CollectionDescriptionImage
1920 Federalni popis prebivalcev Združenih držav
107.445.111 zapisov
Popis prebivalcev Združenih držav Amerike leta 1920, izveden v času enega meseca od 5. januarja 1920, ugotavlja, da je bilo število prebivalcev ZDA 106.021.537 - povečanje za 15,0% od popisa leta 1910. Popis leta 1920 pokriva 95 do 97% prebivalstva.<br><br>Od zveznih popisovalcev je bilo zahtevano, da zabeležijo informacije od vseh oseb, ki so bile v vsakem gospodinjstvu na dan popisa. Popisovalec je morda obiskal gospodinjstvo kakšen drugi dan, vendar naj bi informacija vsebovala stanje na dan uradnega datuma popisa. Osnovna popisna enota je bila okrožje. Vsako okrožje pa se je delilo na popisna področja, eno po popisovalcu. Izpolnjeni obrazci so bili poslani v Popisni Urad Trgovske Zbornice v Washingtonu, D.C. (Commerce Department’s Census Office).<br><br>Zvezni popisi so po navadi verodostojni, odvisno od osebe ki je dajala informacije in popisovalca. Le temu je informacije lahko posredoval katerikoli član družine, ali celo sosed. Nekatere informacije so lahko napačne ali nenamerno ponarejene.
Sorodne kategorije zapisov:
Vzorčni posnetek
sample record image
Gospodinjstvo F. Scotta FitzgeraldaRamsey, Minnesota
Na splošno znan kot eden od največjih ameriških pisateljev 20. stoletja, najbolj znan po svojem romanu Veliki Gatsby