Popisi prebivalstva in volilni imeniki
NOVO
Sprememba kategorije ali zbirke
Ime
Rojstvo
Stanovanje
Dodajte podrobnosti
Ključne besede
Več
Natančno označite vse pogoje
Zbriši vsebino
Raziskujte v Popisi prebivalstva in volilni imeniki
Ime
Rojstvo
Stanovanje
Dodajte podrobnosti
Ključne besede
Več
Zbriši vsebino
CollectionCategoryDescriptionImage
Popisi prebivalstva in volilni imeniki
Z namenom spremljanja gibanja prebivalstva, veliko držav izvaja periodične popise. Le ti pogosto vsebujejo koristne podrobnosti o vaših prednikih in njihovih družinah ter vam omogočajo slediti njihove kraje bivanja in družine v času popisov. <br><br> Zapisane informacije so v različnih krajih popisov različne, se z leti spreminjajo, vendar v večini vsebujejo informacije o članih družine, njihovi starosti, krajih rojstev, naslovu domovanja, poklicih, podrobnostih o priselitvi in državljanstvu, podatke o porokah, vojaški obveznosti in še kaj.