Nigerijci etnična skupina - dežele z največjo prisotnostjo
Etnična skupina Nigerijci je najbolj pogosta v naslednjih državah, glede na podatke uporabnikov MyHeritage DNK.
Izberi drugo etnično skupino
Odstotek predstavlja del uporabnikov MyHeritage DNK z Nigerijci etnično skupino v tej deželi.
Prikaz vseh držav
Nigerijci etnična skupina
Nigerija ima največ prebivalcev v Afriki, ljudstvo pa pripada več kot 250 etničnim podskupinam, od katerih sta največji Esan in Yoruba. V Nigeriji so vladala različna kraljestva in plemenski poglavarji, v 19. stoletju pa je postala angleška kolonija. Veliko ljudi afriškega porekla v Amerikah, posebno na Karibih ima nigerijski izvor. Sodobne migracije so povzročile veliko prisotnost prebivalcev nigerijskih prednikov tudi povsod v Afriki, Združenih Državah, Kanadi, Združenem Kreljestvu in na Nizozemskem. Yourubska umetnost, še posebno s svojimi zapletenimi lesenimi in kovinskimi skulpturami prikazuje človeško glavo, ki jo imajo Yourube za bistveni življenski vir.