Ocena etničnega izvora

Pridite do najbolj pestrega etničnega odkritja
- 42 regij

Prepoznavnost najbolj različnih skupin etničnih izvorov

Projekt Founder Populations

MyHeritage je prepoznal edinstvene ustanovitelje populacij, ljudi, ki so veliko generacij živeli na istem mestu. Tem osebam s celega sveta, ki so bili izbrani na osnovi njihove preteklosti kot genetični predstavniki svojih geografskih regij, smo poslali DNK komplete od Uzbekistana do Fidžija in od Grenlanda do Južne Afrike. Ta projekt - največji te vrste, ki je bil kadarkoli izpeljan - omogoča MyHeritageu zmogljivost razpoznati veliko več etničnih izvorov kot katerikoli drug velik ponudnik DNK storitev.
Pridite do najbolj pestrega etničnega odkritja - 42 regij