Ocena etničnega izvora

Prejmite podrobno razdelitev vašega porekla —
2100+ regije

Določa najrazličnejši nabor regij

Projekt Founder Populations

MyHeritage je prepoznal edinstvene ustanovitelje populacij, ljudi, ki so veliko generacij živeli na istem mestu. Tem osebam s celega sveta, ki so bili izbrani na osnovi njihove preteklosti kot genetični predstavniki svojih geografskih regij, smo poslali DNK komplete od Uzbekistana do Fidžija in od Grenlandije do Južne Afrike. Ta projekt - največji te vrste, ki je bil kadarkoli izpeljan - omogoča MyHeritage zmogljivost razpoznati veliko več etničnih izvorov kot katerikoli drug velik ponudnik DNK storitev.
Prejmite podrobno razdelitev vašega porekla —
2100+ regije